11271 Epiteliální imunita hmyzu ve vztahu k protozoanovým parazitům ve střední části střev

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11271 Epiteliální imunita hmyzu ve vztahu k protozoanovým parazitům ve střední části střev
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Anna Dostálová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Výše grantu

92 224,25 CHF

Švýcarský partner projektu

EPFL, School of Life Sciences - Global Health Institute

Hlavní výstupy projektu

Byl zřízen nový model trypanosomatidské infekce v Drosophila—Jaenimonas drosophilae.
Prostřednictvím experimentálních infekcí jsme zjistili, že přirozený hostitel Drosophila falleni je vysoce náchylný k infekci vedoucí ke značnému poklesu plodnosti hostitele. J. drosophilae má široké spektrum hostitelů, které snadno infikují řadu druhů Drosophila, včetně D. melanogaster, a to orální infekcí larv D. melanogaster vedoucí k indukci řady imunních genů. Pokud se vstříkne do dospělé hemolymfy, J. drosophilae zabije D. melanogaster, ačkoliv – což je zajímavé – Imd ani Toll cesta není indukovaná a Imd mutanty nevykazují zvýšenou náchylnost k infekci. A naopak platí, že mutanti trpící nedostatkem drosokrystalinu, hlavního komponentu peritrofické matrice, jsou vážněji infikováni během orální infekce, což naznačuje, že peritrofická matrice hraje důležitou úlohu při zprostředkování trypanosomatidské infekce v Drosophila. Tato práce ukazuje, že systém J. drosophilae-Drosophila může být účinným modelem pro odhalení efektů trypanosomatidy v jejich hmyzích hostitelích.

Hlavní výsledky tohoto projektu byly publikovány v mBio, vysoce respektovaném časopise Americké společnosti pro mikrobiologii. DOI: 10.1128/mBio.01356-15

Stručný popis projektu

Většina našich znalostí o imunitě střev vůči hmyzu pochází ze studií provedených s modelovým organizmem (Drosophila melanogaster). Jedním z hlavních obranných mechanismů je produkce antimikrobiálního peptidu ve střevech jako reakce na infekci. Tato reakce je kontrolována na transkripční úrovni Imd cestou po rozpoznání Gram-negativního peptidoglykanu pomocí PGRP-LC (protein rozpoznávající peptidoglykany-LC). Na druhé straně je tolerance vůči parazitním mikrobiálním systémům řízena do velké míry rodinou enzymatických PGRP, které jsou schopny degradovat peptidoglykan, vyvolávací činitelé Imd cesty. Tato rovnováha mezi aktivací Imd cesty pomocí PGRP-LC a inhibicí cesty enzymatickými PGRP umožňuje aktivaci jemného ladění, pokud tato cesta je ve střevech. Regulace lokální imunní reakce pravděpodobně hraje velmi významnou úlohu ve schopnosti hmyzu pijícího krev sloužit jako vektory lékařsky důležitých patogenů. Cílem tohoto návrhu je dále studovat příspěvek enzymatických PGRP k homeostáze střev a imunní reakci Drosophila. Paralelně budu analyzovat reakci střev na orální infekci parazity Crithidia spp. s cílem vytvořit účinný model ke studiu obrany hostitele proti protozoánovým parazitům. Mým dlouhodobým cílem je využít své znalosti získané z reakce střev na Drosophila k dešifrování úlohy epiteliální imunní reakce u flebotomů-muchniček, vektorů lidských a veterinárních patogenů rodu Leishmania.

Plánovaný termín dokončení realizace31.7.2014

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11271 EN (.PDF, 49 kB)