11264 Enzymatická činnost v horní rašelinové vrstvě a minerální vrstvě močálů: reakce na klimatickou změnu (ENZYFEN)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11264 Enzymatická činnost v horní rašelinové vrstvě a minerální vrstvě močálů: reakce na klimatickou změnu (ENZYFEN)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Lucie Sekulová (Masarykova Univerzita, Ústav Botaniky a Zoologie)

Výše grantu

47 925,7 CHF

Švýcarský partner projektu

Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne – EPFL, Institut of Environmental Engineering - IIE

Stručný popis projektu

Ekosystémy rašelinišť hrají důležitou roli jako odpadní jímky atmosférického uhlíku (C). Zvýšený mikrobiální rozklad organické hmoty v rašeliništích v důsledku pokračujícího zvyšování teploty by mohl urychlit klimatickou změnu prostřednictvím zpětné vazby uhlíkového cyklu. Mimobuněčné enzymy jsou bezprostředními činiteli rozkladu organické hmoty, takže lepší znalosti o enzymatických procesech jsou velmi důležité pro pochopení účinků klimatické změny na rozklad organické hmoty. Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření znalostí o enzymatických činnostech podél gradientu zvyšující se teploty rašelinové půdy. Rostoucí teplota rašelinové půdy bude zajištěna situováním lokalit studie podél výškového gradientu. Enzymatické činnosti pěti enzymů (fenoloxidáza, β-glukosidáza, fosfatáza, chitináza a leucine aminopeptidáza) budou studovány v močálech ve dvou různých hloubkách podél profilu půdy. Zvláště se zaměříme na: (i) změnu enzymatické činnosti během období růstu rostlin; (ii) rychlost enzymatické činnosti ve vztahu k mikrobiální biomase a rozmanitosti; (iii) vertikální rozdíly v enzymatické činnosti půdy mezi horní provzdušněnou organickou vrstvou a spodní anaerobní a vlhčí vrstvou. Tyto výsledky budou interpretovány v širším kontextu informací získaných v předchozím Sciex projektu NUTRIF s cílem vyhodnotit strukturální a funkční reakci mikrobiálního společenstva půdy na klimatickou změnu v močálech.

Plánovaný termín dokončení realizace31.3.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11264 EN (.PDF, 63 kB)