11261 Měření molekulárních hodin u lidí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11261 Měření molekulárních hodin u lidí
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Marta Nováková (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i)

Výše grantu

30 811,14 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Zurich, Institute of Pharmacology and Toxicology

Stručný popis projektu

Denní chování lidí je řízeno biologickými "circadiánními" (vnitřními) hodinami nacházejícími se v suprachaismatických jádrech předního hypotalamu, ale jeho molekulární mechanizmus je duplikován ve většině buněk po celém těle. U lidí se celkové vlastnosti hodin (doby, fáze a amplitudy) mezi různými osobami značně liší a dysfunkce hodin je spojena s řadou nemocí, zvláště s nemocemi souvisejícími s náladou a afektivními poruchami. Brownova laboratoř zavedla používání primárních fibroblastových kultur odebraných přímo z lidských subjektů ke studiu interindividuálních (mezi osobami) změn funkce lidských hodin. V našem návrhu si tato laboratoř plánuje zajistit pobyt pro Martu Novákovou (studentku doktorandského studia u PharmDr. Aleny Sumové, Praha), aby si mohla osvojit techniky spojené s těmito měřeními. Stážistka tyto techniky nejprve použije v projektu analyzujícím molekulární signalizační cesty zapojené do zprostředkování účinků světla na lidské circadiánní hodiny, a pak je upraví tak, aby mohla zkoumat interindividuální rozdíly v signálních transdukčních cestách zapojených do produkce hormonu melatoninu a účinků světla na tuto produkci. Po absolvování studijní výměny Sciex se stážistka vrátí do své domovské laboratoře v Praze, kde bude tyto technologie aplikovat na studii o osobách trpících bipolární poruchou i osobách sledovaných ve skupině se stejným věkem a pohlavím. Potom se vrátí do Curychu, kde bude analyzovat své vzorky ve vysoce výkonném bioluminiscenčním zařízení vytvořeném na zakázku, které je tam k dispozici, a to pomocí testů, které vytvořila. Projekt posílí úzkou spolupráci mezi švýcarskou a její domovskou laboratoří. Poskytne stážistce jedinečnou příležitost vzdělávání, která jí umožní získat zkušenosti prostřednictvím modelového systému, který se momentálně v její domovské laboratoři nepoužívá. A co je důležitější, projekt bude realizovat jednu z prvních mechanistických analýz do cest, kterými má světlo dopad na lidský circadiánní oscilátor. V následném kroku (pro který se financování Sciex nepožaduje) domovská laboratoř použije společně se švýcarskou institucí tyto testy k prozkoumání vazeb mezi bipolární poruchou a circadiánní dysfunkcí.

Plánovaný termín dokončení realizace17.12.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11261 EN (.PDF, 47 kB)