11231 Testování vhodnosti čárových kódů DNA pro pavouky (DECODE)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11231 Testování vhodnosti čárových kódů DNA pro pavouky (DECODE)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, vědy o životním prostředí
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Milan Řezáč (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)

Výše grantu

96 797,00 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Bern
Dept. of Biology

Hlavní výstupy projektu

Řezáč, M., Gasparo, F., Král, J., Heneberg, P. (2014): Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider Dysdera ninnii complex (Araneae: Dysderidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 172, 451-474.
Řezáč M. & Heneberg P. (2016): Enoplognatha bryjai new species, a bizzare cobweb spider of the Pannonian swamps (Araneae, Theridiidae). Zootaxa

Stručný popis projektu

Čárové kódy DNA jsou moderní molekulární přístup umožňující rychlou a bezpečnou identifikaci druhů v mnoha různých skupinách zvířat. Již několik let mají velký vliv na řadu oblastí biologického výzkumu. Bylo však také upozorněno na určité nedostatky a výzvy této metody. Vhodnost čárových kódů DNA nikdy nebyla testována u pavouků (Araneae), velmi různorodé skupiny členovců, která značně přispívá k rozmanitosti evropských druhů. Iniciovali jsme případovou studii s cílem lépe pochopit, jak tato metoda funguje, pokud se aplikuje na pavouky. Chceme testovat, zda čárové kódy spolehlivě odrážejí hranice druhů v úzce spojených druzích pavouků či zda dokonce mohou pomoci vyřešit dlouhotrvající taxonomické problémy. Pro tento účel jsme vybrali tři rodiny pavouků reprezentující hlavní skupiny evropských pavouků: Atypidae (Mygalomorphae), Dysderidae (Haplogynae) a Eresidae (Entelegynae). Tyto rodiny zahrnují morfologicky velmi podobné druhy, lze také očekávat kryptické druhy. Čárové kódy pravděpodobně umožní identifikovat samičky druhů, kde to nyní není možné, a nedospělé jedince, kteří v současné době nemohou být určeni na úrovni druhu či dokonce rodu, a to u většiny pavouků. Taxonomie pavouků by tedy mohla značně těžit z integrování tohoto moderního a rychlého přístupu. Našim výsledkům se dostane důležitého publikování v časopisech ISI, čárové kódy budou uloženy v genové bance (GenBank) a budou vyvěšeny na internetových stránkách o evropských pavoucích (www.araneae.unibe.ch). Ta bude značně využívána pro vědeckou komunitu.

Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11231 EN (.PDF, 73 kB)