11222 Proteolytické enzymy a inhibitory parazitu motolice Schistosoma mansoni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11222 Proteolytické enzymy a inhibitory parazitu motolice Schistosoma mansoni
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Základní biologický výzkum
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Lenka Ulrychová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Výše grantu

60 960,03 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Zürich, Institute of Parasitology

Hlavní výstupy projektu

Tato studie má za cíl vysvětlit biologickou úlohu serinové proteázy podobné trypsinu, prolyl endopeptidázu a typ 2 cystatinu lidské krevní motolice S. mansoni, která se zdá hrát důležitou roli v interakci hostitel-parazit. Pro dosažení našich cílů jsme úspěšně zřídili část životního cyklu parazitů, vytvořili protilátky proti požadovaným cílům a implikovali standardní metody pro molekulární biologii a ostatní účinné nástroje, jako je celotkáňová hybridizace in situ (na místě) a test imunofluorescence.

Vyvinuli jsme konstrukce recombinantních proteinů všech studovaných proteinů a zahájili jsme biochemickou charakterizaci, přičemž bylo úspěšně provedeno refolding jedné studované serinové proteázy společně s testem aktivity. Během našeho šetření jsme zjistili přítomnost genových transkriptů a proteinovou lokalizaci většinou u dospělých červů S. mansoni. Distribuce různých genových produktů podporuje naše předcházející údaje spojené s profilováním exprese a odpovídá zveřejněné práci.

Stážistka Lenka Ulrychová se stala součástí prestižního vědeckého prostředí ve Švýcarsku, kde si rozšířila znalosti ve vědecké oblasti. V neposlední řadě jsme vybudovali vztah se švýcarskou institucí, která vydláždila cestu pro budoucí spolupráci a přispívá ke znalostem o molekulách červů s potenciálem pro vývoj léků a/nebo vakcíny.

Stručný popis projektu

Schistosomóza je jedno z nejzávažnějších chronických parazitických onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) schistosomóza infikuje přibližně 240 milion lidí na celém světě a více než 700 milionů lidí žije v endemických oblastech s rizikem infekce, tedy představují velkou zdravotní zátěž pro lidstvo. Vakcíny nejsou komerčně k dispozici a léčba závisí na jediném léku, prazikvantelu, který vzbuzuje obavy z nově vznikající rezistence na léky. Schistosomóza přežívá mnoho let v cévním systému permisivních hostitelů-savců a aktivně vzájemně působí s fyziologickými procesy hostitelů. Tyto imunoevasivní a imunomodulatorní strategie jsou pro přežití parazitů velmi důležité, a tedy z nich plyne hlavní cíl - vyvinout specifické léky či vakcíny k narušení těchto mechanismů. Bylo ukázáno, že infekce a ustanovení parasitismu závisejí na funkčních proteolytických cestách. Většina dosavadního výzkumu se však zaměřila na cysteinovou proteázu, zatímco serinová proteáza (SP) a cystatiny (inhibitory cysteinové proteázy) byly v Schistosoma mansoni zkoumány méně. Práce v ostatních parazitických modelových organismech objasnily SP a cystatiny jako některé z klíčových faktorů zapojených do invazních a imunomodulačních procesů. Máme za cíl funkčně charakterizovat molekuly vyjádřené a utajené invazivními etapami schistosomózy patřící k rodinám serinové protézy a cystatinů. Provedeme in vitro enzymatické testy na rekombinantních proteinech a jejich biologickou úlohu zhodnotí RNAi a imunolokalizační experimenty. Pokud budou tyto experimenty úspěšné, povedou k dalšímu testování ochranného potenciálu těchto molekul ve vakcinačních pokusech na modelu myší této nemoci. Profylaktická vakcína by byla ideální metodou pro trvalou kontrolu schistosomózy a bioaktivní molekuly zapojené do interakcí hostitel-parazit představují zajímavý subjekt pro další farmakologické studie.

Plánovaný termín dokončení realizace30.6.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11222 EN (.PDF, 75 kB)