11189 Plazmová modifikace elektrospunových polymerových mikro- a nano-vláken (PlasmaESP)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11189 Plazmová modifikace elektrospunových polymerových mikro- a nano-vláken (PlasmaESP)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Chemie, fyzika, inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Eva Kedroňová (Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta)

Výše grantu

35 269,00 CHF

Švýcarský partner projektu

Empa
Materials meet Life

Stručný popis projektu

Flexibilní substráty vytvořené z mikro- a nano-vláken s velkou plochou povrchu nacházejí své praktické uplatnění jako membrány, filtrační materiály a konstrukce pro tkáňové inženýrství. Mohou se připravit elektrospinningem s relativně nízkými náklady a vysokou rychlostí produkce, ale jejich využití často vyžaduje další povrchovou úpravu. Cílem navrženého projektu je upravit elektrospunová polymerová mikro- a nano-vlákna plazmovými technologiemi s cílem dosáhnout další funkčnosti nanokompozitních polymerových materiálů. Hlavním cílem je prozkoumat modifikace vláknových PVA (polyvinylalkohol) materiálů s ohledem na změny smočivosti při zachování strukturálních a mechanických vlastností. Modifikace budou studovány nejen na povrchu, ale budou navrženy experimenty k prozkoumání hloubky penetrace plazmových modifikací, které se mohou značně lišit v závislosti na struktuře elektrospunového polymeru a podmínkách plazmové úpravy. (Super)hydrofobní plazmový povlak s dobrou penetrací do vláknového materiálu bude fungovat jako překážka proti vodě, zatímco vertikální gradient (superhydrofobní vně měnící se na hydrofilní uvnitř) se může ukázat jako přizpůsobivá vlastnost. Natahování substrátu či zvýšený tlak vody umožňuje kontakt s vnitřními ležícími hydrofilními povrchy, a tím se přepíná membrána ze superhydrofilní na zcela smáčitelný případ v důsledku kapilárních sil. Navržený projekt kombinuje doplňkové odborné znalosti a vybavení dvou výzkumných skupin, skupiny v Empa v St.Gallenu a skupiny na Masarykově univerzitě v Brně.

Plánovaný termín dokončení realizace28.2.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11189 EN (.PDF, 64 kB)