11148 Nový přístup iterativní rekonstrukce fáze pro snímací fázi v in-vivo mikrotomografii (NIPASIM)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11148 Nový přístup iterativní rekonstrukce fáze pro snímací fázi v in-vivo mikrotomografii (NIPASIM)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Martin Nývlt (ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)

Výše grantu

60 216,15 CHF

Švýcarský partner projektu

Paul Scherrer Institut, Synchrotron Radiation and Nanotechnology

Stručný popis projektu

In vivo 3D zobrazování měkké tkáně v mikrometrovém délkovém měřítku ještě nebylo demonstrováno. Tomography beamline Swiss Light Source je světové vedoucí zařízení, které má nejlepší předpoklady pro to, aby poprvé demonstrovalo in-vivo 4D tomografii v mikrometrovém měřítku. Náš návrh má za cíl přispět k vývoji RTG tomografického mikroskopu založeného na synchrotronu v reálném čase, a to ve fázovém kontrastním režimu přemostěním rentgenových a viditelných optických komunit. V současné době neexistuje žádná dostupná kvantitativní technika rekonstrukce fáze pro rentgenové zobrazování, která by nabídla velké prostorové rozlišení, byla by robustní vůči hluku a kompatibilní s in-vivo měřeními. Chytrá implementace iterativních metod rekonstrukce fáze využívajících znalostí získaných v optickém zpracování obrazů spojeném k jasnému chápání interakce fotonové hmoty v rentgenové doméně bude doplňovat vývoj současného hardwaru na betatronovém zdroji (beamline). Dva biologicky relevantní vědecké případy budou okamžitě řešeny s nově vyvinutými zobrazovacími metodami fáze-prostor-čas: dýchání a létání. Stážista se připojí ke dvěma skupinám stávajících spolupracovníků a zaujme s nimi stanovisko k těmto dvěma biologickým projektům. Očekávané výsledky budou mít velmi značný dopad na celé pole biolékařského zobrazování.

Plánovaný termín dokončení realizace6.5.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11148 EN (.PDF, 46 kB)