11126 Vzory vzniku druhů v izolovaných horách (sky islands) (SPECSKY)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11126 Vzory vzniku druhů v izolovaných horách (sky islands) (SPECSKY)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, všeobecná biologie
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Václav Gvoždík (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. )

Výše grantu

93 481,15 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Basel
Department of Environmental Sciences

Stručný popis projektu

Vznik druhů čili proces, kterým vznikají nové druhy, je základním tématem v biologii. I přes studium trvající déle než jedno století stále zůstává relativně špatně chápán, zvláště pokud jde o hlavní mechanismy, které určují to, jak se populace stávají reprodukčně izolované. S příchodem fylogeografie a prostorových nástrojů s jemnou stupnicí, jako jsou údaje geografického informačního systému (GIS) doplněné fenotypickými údaji, můžeme nyní provést komparativní analýzy do hlavních kauzálních faktorů, které řídí vznik druhů. S cílem porozumět tomu, zda konkrétní vzory vzniku druhů jsou vše pronikající v nějakém systému, analýzy nezávisle odvozených druhů jsou nutné k zjištění, zda lze pozorovat společné vzory.

Tropické deštné pralesy jsou zajímavými systémy, protože zahrnují relativně velkou část rozmanitosti druhů, a chápání toho, jaké jsou hlavní procesy, které vytvořily tuto hyperdiverzitu, může být informativní pro vysvětlení běžných mechanismů. Navrhujeme provést studie o vzniku druhů u afrických obojživelníků v systému “Sky Island” (izolované hory) v pohoří Eastern Arc Mountains (EAM). Sky Islands jsou suchozemské protějšky ostrovů v oceánech.
Systém EAM je ideální studijní oblast, protože jde o globální hotspot biodiverzity (vysoká diverzita) a má druhy se zjevně rozšířenými rozloženími napříč izolovaných hor – a proto jsou dobrým kandidátem pro druhy v procesu rozdělení do nových druhů. Plánujeme studovat široce divergentní skupiny obojživelníků, které jsou omezeny na lesní lokality, ale které mají charakteristické rozdíly ve své strategii ekologie a historie života. Kongruence vzorů vzniku druhů mezi velmi odlišnými druhy nacházejícími se na různých segmentech v rámci stejné oblasti by nás měla informovat o všeobecnějších vzorech vzniku druhů. Celkově vzato chceme odhalit hlavní procesy, kterými se druhy mění (vznikají druhy) v tomto systému “Sky Island”, u kterých očekáváme, že budou důležité pro objasnění hlavních mechanismů vzniku druhů na tomto pozoruhodném africkém biodiverzitním hotspotu.

Plánovaný termín dokončení realizace31.8.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11126 EN (.PDF, 47 kB)