11116 Piezoelektrika nanozdvojených ferroelektrik (NANODO1)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11116 Piezoelektrika nanozdvojených ferroelektrik (NANODO1)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Fyzika
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Petr Ondřejkovič Fyzikální institut AV ČR, v.v.i.

Výše grantu

32 987,7 CHF

Švýcarský partner projektu

EPFL
Matierials

Stručný popis projektu

Cílem tohoto projektu je zkoumat efektivní piezoelektrické vlastnosti perovskitových ferro-elektrik s vybudovanými doménovými strukturami pomocí simulací fázového pole. Hlavním problémem, který vzbudil hodně pozornosti, je vznik nedávno oznámeného zlepšení piezoelektrických vlastností ferroelektrika BaTiO3 snížením velikosti domén na nanometrický rozsah. Švýcarská i česká výzkumná skupina zapojené do tohoto projektu se nezávisle pokusily vysvětlit tyto experimenty různými přístupy a dospěly k závěru, že interakce stěn závadných domén mohou být velmi důležité pro vysvětlení tohoto jevu. Nyní chceme spojit své síly a provést tento výzkum společně. Zahrnutí bodových závad do našich modelů by také umožnilo řešit problémy týkající se relaxorových ferroelektrik, což je hlavní téma mého současného doktorandského projektu.

Plánovaný termín dokončení realizace28.2.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11116 EN (.PDF, 64 kB)