10243 Kvantifikace dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v oblastech malého povodí (QUACCI-HYSC)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10243 Kvantifikace dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v oblastech malého povodí (QUACCI-HYSC)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Inženýrství, vědy o životním prostředí
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Luděk Strouhal, ČVUT Praha

Výše grantu

33 606,50 CHF

Švýcarský partner projektu

Zurich University, Department of Geography

Stručný popis projektu

V současnosti je studijním oborem mladšího výzkumníka v jeho vysílající instituci modelování procesů týkajících se odtékající dešťové vody v oblastech malého povodí pomocí koncepčních a fyzicky založených distribuovaných modelů a jejich kalibrace a validace. Během pobytu v Curychu se stážista seznámí s metodami kvantifikace hydrologických procesů používanými ve Švýcarsku a naopak bude aplikovat některé modely používané v České republice na švýcarské podmínky a porovná dostupnost a kvalitu vstupů požadovaných pro výpočet (Česká republika versus Švýcarsko) i charakteristiky výstupů z různých modelů.

Podstata práce stážisty ve švýcarské instituci bude zaměřena na metody kvantifikace retence v oblastech malého povodí a odhad dopadů klimatických změn na hydrologii povodí. S pomocí švýcarské instituce, kde se výzkum v této oblasti již provádí, se seznámí s výsledky dosaženými v této instituci a s hlavními problémy a trendy ve výzkumu ve světě. Stážista se zúčastní výzkumu hydrologie povodí, a to hydrologickým modelováním i experimentálním výzkumem.

Stážista využije užitečné dovednosti získané ve švýcarské instituci při své vlastní práci – navrhování a hodnocení kompenzačních opatření proti dopadům hydrologických extrémů v oblastech malého povodí.

Plánovaný termín dokončení realizace30.4.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10243 EN (.PDF, 64 kB)