10217 Diels-Alderova reakce cinnolínů katalyzovaná Lewisovou kyselinou při požadavku na inverzní elektrony – nový vstup pro účinnou přípravu steroidů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10217 Diels-Alderova reakce cinnolínů katalyzovaná Lewisovou kyselinou při požadavku na inverzní elektrony – nový vstup pro účinnou přípravu steroidů
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Miroslav Šíša, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Výše grantu

136 610,69 CHF

Švýcarský partner projektu

Basel University, Department of Chemistry

Stručný popis projektu

V tomto výzkumném návrhu se odborné znalosti v oblasti syntetické organické chemie skupiny Dr. H. Wegnera (Basilej) kombinují se zkušenostmi týkajícími se biologické aktivity steroidů ve skupině Prof. Dr. Strnada (Olomouc). Na základě nové reakce, Diels-Alderova reakce cinnolínů katalyzované Lewisovou kyselinou při požadavku na inverzní elektrony nedávno zveřejněné skupinou Dr. Wegnera, bude vypracována nová strategie pro sestavení steroidového skeletonu. S touto novou metodologií bude připraven nový steroidální protějšek rodiny estradiolů a bude prozkoumán jejich vztah struktura-aktivita společně se skupinou v Olomouci. S tímto přístupem by se mohly identifikovat nové biologické aktivní sloučeniny, např. v oblasti rakoviny. S přístupem k širokému spektru derivátů jsou také možné studie o mechanismech působení této zajímavé třídy molekul.

Plánovaný termín dokončení realizace18.3.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10217 EN (.PDF, 45 kB)