10210 Xenoglukokortikoidy – expozice a účinky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10210 Xenoglukokortikoidy – expozice a účinky
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Chemie, vědy o životním prostředí
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Petra Macíková, Masarykova univerzita v Brně, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Výše grantu

59 522,25 CHF

Hlavní výstupy projektu

Vědecké výsledky projektu byly publikovány v mezinárodních lektorovaných odborných časopisech (1, 2) a v rámci dizertační práce stážistky (3) a prezentovány na mezinárodních konferencích (4–8).
1. Macikova P., Groh K. J., Ammann A. A., Schirmer K. and Suter M. J. F. (2014). Endocrine disrupting compounds affecting corticosteroid signaling pathways in Czech and Swiss waters: potential impact on fish. Environmental Science & Technology, 48(21): 12902−12911. (IF=5.481)
2. Ammann A. A, Macikova P., Groh K. J., Schirmer K. and Suter M. J. F. (2014). LC-MS/MS determination of potential endocrine disruptors of cortico signalling in rivers and wastewaters. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406(29): 7653–7665. (IF=3.578)
3. Macikova P. (2014). Bioassays for studies of specific toxicity in mixtures of environmental contaminants. Masaryk University, Brno, Czech Republic.
4. Macikova P., Groh K. J., Ammann A. A., Schirmer K. and Suter M. J. F. (2014). Combination of Fish Plasma Model with GR-CALUX bioassay and chemical analysis to assess environmental risks of glucocorticoid-like compounds. European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV) 2014 International Conference, June 10-13, Egmond aan Zee, The Netherlands (poster).
5. Macikova P., Ammann A. A., Groh K. J., Schirmer K., Suter M. J. F. (2013). Glucocorticoid-like compounds detected in wastewater and river water samples from the Czech Republic and Switzerland. In SETAC Europe 23rd Annual Meeting, 12-16 May 2013, Glasgow, UK (platform presentation).
6. Ammann A. A., Macikova P., Groh K. J., Schirmer K., Suter M. J. F. (2013). Determination of glucocorticoid- and mineralocorticoid-active compounds in waste and river waters by LC-MS/MS. ASMS 61st Conference on Mass Spectrometry & Allied Topics, 9-13 June 2013, Minneapolis, Minnesota, US (poster).
7. Macikova P., Otto C., Ammann A. A., Groh K. J., Schirmer K., Suter M. J. F. (2012). Assessment of the effects of glucocorticoid receptor-active compounds by GR-CALUX assay. 1st European Conference on the Replacement, Reduction and Refinement of Animal Experiments in Ecotoxicology (Euroecotox conference). Dübendorf, Switzerland 28-29/06/2012 (poster).
8. Macikova P., Otto C., Groh K. J., Ammann A. A., Schirmer K., Suter M. J. F. (2012). Contamination of riverine ecosystem by glucocorticoid-active compounds: effects on molecular level. 3rd SETAC CEE Annual Meeting, Krakow, Poland 17-19/09/2012 (poster).

Stručný popis projektu

V životním prostředí se vyskytují složité směsi přírodních a syntetických sloučenin, které se mohou dostat do vodních ekosystémů a negativně je ovlivnit. Některé z těchto sloučenin se nazývají endokrinní “narušitelé“, protože mohou narušit hormonální signalizaci v organismech. Glukokortikoidy patří k hormonům, které regulují klíčové fyziologické procesy, jako je imunní reakce, energetický metabolismus, reakce na stres, apod. Činnost narušeného glukokortikoidu je spojena s několika nepříznivými účinky a nemocemi, včetně vývojových vad, obezity, cukrovky typu 2 nebo zánětlivých a autoimunních onemocnění. Narušení glukokortikoidní signalizace chemickými sloučeninami se může vyskytovat prostřednictvím přímé interakce s glukokortikoidním receptorem (GR) nebo prostřednictvím nepřímého dopadu na jiné funkční molekuly a regulační enzymy. Tento projekt má za cíl (i) testovat potenciál vzorků životního prostředí (komunální a nemocniční odpadní vody) pro vázání na GR, (ii) identifikovat sloučeniny odpovědné za činnosti podobné GR či protichůdné činnosti v testovaných vzorcích životního prostředí a (iii) testovat potenciál čistých chemikálií podobných glukokortikoidům a vzorky s cílem nepřímo ovlivnit působení glukokortikoidů. Metody použité v tomto výzkumu budou: (i) in vitro screening techniky zvané reporter gene assay (systém informující o genové expresi) pro přímou aktivaci nebo inhibici GR, (ii) analýza řízená efektem/testem na biologický materiál vzorků s aktivitou podobnou GR pomocí LCMS/MS vedoucí k identifikaci aktivních sloučenin a (iii) test MolDarT (včetně vývoje specifických primerů pro hodnocení PCR v reálném čase genové exprese) pro vyšetření nepřímých dopadů na glukokortikoidní signalizaci. Kromě rozšíření osobních zkušeností a znalostí stážistky budou mezi dále očekávané výsledky projektu patřit prezentace na konferencích a vědecká (vědecké) práce.

Plánovaný termín dokončení realizace30.9.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10210 EN (.PDF, 69 kB)