10183 Nadzemní a podzemní zpětná vazba pro příjem živin v močálech: reakce na klimatickou změnu (NUTRIF)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10183 Nadzemní a podzemní zpětná vazba pro příjem živin v močálech: reakce na klimatickou změnu (NUTRIF)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Lucia Sekulová, Masarykova univerzita v Brně, Ústav botaniky a zoologie

Výše grantu

60 293,70 CHF

Švýcarský partner projektu

Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne – EPFL
Institut of Environmental Engineering - IIE

Stručný popis projektu

Ekosystémy rašeliniště hrají důležitou úlohu jako odpadní jímka atmosférického uhlíku (C). Reakce rašeliniště na klimatické změny je pak rozhodující pro predikci potenciální zpětné vazby na globálním cyklu C. Nepřetržitý nárůst teploty by mohl zvýšit mikrobiální rozklad organické hmoty v půdě, a tím zabrzdit funkci odpadní jímky rašeliniště a výrazně urychlit klimatickou změnu. Vzájemné působení mikrobů rostlina – půda hraje klíčovou roli při určování respirace půdy a rozkladu organické hmoty. Jakákoli modifikace konkurence mezi mikroby a rostlinami z hlediska získávání živin nutně negativně ovlivní produktivitu rostlin a pak kvalitu a kvantitu odpadků s kaskádovými důsledky pro cyklování živin a uhlíku. Účinky globální změny na nadzemní a podzemní interakce v močálech, což jsou rašeliniště bohatá na živiny, jsou stále nesprávně chápány. Hlavním cílem tohoto projektu je rozšířit znalosti o vztazích mezi rostlinami a mikroby pro získávání živin (C, N a P) v močálech podél gradientu rostoucí teploty půdy rašeliny. Rostoucí teplota půdy rašeliny bude zajištěna výběrem míst studie podél výškového gradientu. To umožní hodnotit účinky klimatického oteplování za podmínek dlouhodobé rovnováhy mezi mikroorganismy, vegetací a místními klimatickými podmínkami. Zvláště se zaměříme na: (i) konkurenci mezi rostlinami a mikroby z hlediska získávání živin (N a P); (ii) biomasu a produktivitu stojících rostlin; (iii) mikrobiální biomasu a rozmanitost v půdě močálů.

Plánovaný termín dokončení realizace31.8.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10183 EN (.PDF, 46 kB)