10165 Produktivní a účinná dynamická analýza pomocí aspektově orientovaných programovacích jazyků specifických pro doménu (PEARL)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10165 Produktivní a účinná dynamická analýza pomocí aspektově orientovaných programovacích jazyků specifických pro doménu (PEARL)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Lukáš Marek, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Výše grantu

64 171,12 CHF

Švýcarský partner projektu

Università della Svizzera italiana (USI), Faculty of Informatics

Stručný popis projektu

Nástroje dynamické analýzy, jako jsou profilery nebo debuggery, jsou velmi důležité při vývoji softwaru. Ovšem implementace nástrojů dynamické analýzy zůstává únavnou úlohou náchylnou k chybám, protože vyžaduje přetřídění na implementační techniky nižší úrovně, jako je programové přístrojové vybavení na úrovni bajtových kódů. Projekt PEARL má za cíl výrazně zvýšit úroveň abstrakce při vývoji nástrojů dynamické analýzy. Při využití kombinovaných odborných znalostí výzkumných skupin švýcarského mentora a mentora vysílající instituce v oblasti aspektově orientovaného programování a profilování navrhneme nový jazyk vyšší úrovně, aspektově orientovaný a specifický pro doménu (DSL) pro dynamickou programovou analýzu. Na jedné straně vlastnosti jazyka vyšší úrovně zvýší produktivitu při vývoji nástrojů analýzy, na druhé straně jazyk nabídne mechanismy pokročilé optimalizace, jako je podpora statické analýzy na míru zákazníka v čase „weave“ (prostředí analýzy a vizualizace založené na webu) a odloženého provedení kódu analýzy na více jádrech zajišťující, že výsledné nástroje dynamické analýzy jsou účinné a efektivní. Budeme implementovat kompilátor a weaver pro DSL a potvrdíme je a vyhodnotíme v konkrétních případových studiích v profilovací doméně. Veškerý vytvořený software bude otevřený software. Kromě toho budeme pracovat na společné konferenci a vydávání časopisů.

Plánovaný termín dokončení realizace31.5.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10165 EN (.PDF, 46 kB)