10163 Evoluční mechanismy složitého sociálního chování – generalizovaná reciprocita u divokých potkanů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10163 Evoluční mechanismy složitého sociálního chování – generalizovaná reciprocita u divokých potkanů
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Všeobecná biologie
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Petra Lantová, Jihočeská univerzita, Fakulta přírodních věd

Výše grantu

48 268,55 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Bern
Institute of Ecology and Evolution

Hlavní výstupy projektu

Tato studie má za cíl objasnit evoluční, fyziologické a behavioristické mechanismy odpovědné za tendenci pomáhat sociálně slabému partnerovi závislému na pomoci. Předcházející práce ukázaly, že lidé a potkani se chovají nápomocně při hře připomínající dilema vězně, a to tak, že aplikují jednoduché pravidlo 'pomoz komukoliv, pokud ti někdo pomůže'. U této zevšeobecněné reciprocity se ukázalo, že vytváří evolučně stabilní úroveň spolupráce, a vyslovila se hypotéza, že tato reciprocita se rozšířila v přírodě a vedla ke spolupráci mezi nepříbuznými živočichy na základě velmi jednoduchých kognitivních (poznávacích) prostředků. U několika neuropeptidů, jako je např. oxytocin a serotonin, se ukázalo, že ovlivňují tendenci spolupracovat u lidí a krys. Naším cílem je experimentální aplikací přezkoumat potenciální úlohu kandidátských neuromodulátorů v řízení tendence pomáhat, a to v závislosti na pozitivní či negativní sociální zkušenosti se známými či neznámými konspecifiky. Naším experimentálním modelem budou divocí potkani, kteří se ukázali jako ideálně vhodní pro plánované experimentální paradigma.

Plánovaný termín dokončení realizace30.11.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10163 EN (.PDF, 45 kB)