10149 Světelné preference mezi osobami pracujícími v kanceláři

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10149 Světelné preference mezi osobami pracujícími v kanceláři
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj - Inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Lenka Maierová, ČVUT Praha, Fakulta stavební

Výše grantu

93 093,10 CHF

Švýcarský partner projektu

Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
School of Architecture, Civil and Environmental Engineering

Stručný popis projektu

Kvalita pokojového osvětlení má velký vliv na vizuální komfort a chování, a to přímým vlivem na vidění, ale také nepřímým vlivem prostřednictvím fyziologie, nálady a chování. Nedávno objevená skupina fotoreceptorů v lidském oku, výhradně odpovědných za vnímání světla a přímo se promítajících do mozku a endogenních biologických hodin, je hlavně odpovědná za tyto světelné efekty vytvářející ne-obrázky. Náš projekt objasní otázku, zda odchylky mezi osobami v případě vizuálního komfortu v reakci na různé denní světelné podmínky jsou také ovlivněny endogenními biologickými hodinami. Do navrženého projektu zahrneme lidské subjekty se známými preferencemi odpočinek-aktivita, tj. chronotypy (ranní a večerní typy). Budeme korelovat samohodnocení vizuálního komfortu, nálady a ostražitosti s objektivními opatřeními, jako je hormonální sekrece, kognitivní výkon a aktivita mozku během denní doby a za různých denních světelných podmínek, včetně elektrochemických oken. Kombinované hodnocení subjektivních a objektivních proměnných u těchto dobrovolníků se známými rozdíly denní preference vytvoří úplnější přístup ke změnám vizuálního komfortu, což je rozhodující pro optimalizaci podmínek pokojového osvětlení. Tento projekt je přímo spojen s nedávným a současným výzkumem vedeným Prof. Jean-Louisem Scartezzinim v LESO-PB, EPFL, např. “Circadian aspects of (day-) light on human physiology, behavior and visual comfort“ and „Green lighting – High performance integrated daylighting and electric lighting systems“. Hlavní cíl v této výzkumné skupině je zaměřen na integrovaný přístup k vyhodnocení komfortu osob týkající se světelných podmínek a využití denního světla.

Plánovaný termín dokončení realizace14.12.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10149 EN (.PDF, 46 kB)