10133 Aren-rutheniové komplexy rozpustné ve vodě a obsahující polární ferrocenové ligandy pro katalýzu a biologickou aktivitu (FERRORUTH)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10133 Aren-rutheniové komplexy rozpustné ve vodě a obsahující polární ferrocenové ligandy pro katalýzu a biologickou aktivitu (FERRORUTH)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Chemie
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Jiří Tauchman (Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta)

Výše grantu

32 250,50 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Neuchâtel
Institut de Chimie

Hlavní výstupy projektu

J. Tauchman, B. Therrien, G. Süss-Fink, P. Štěpnička, Organometallics 2012, 31, 3985–3990.
J. Tauchman, B. G. Süss-Fink, P. Štěpnička, O. Zava, P. J. Dyson, J. Organomet. Chem. 2013, 723, 233–238.

Stručný popis projektu

Projekt má za cíl syntetizovat ve vodě rozpustné rutheniové komplexy obsahující chirální chelatotvorné ligandy odvozené z ferrocenu a aminokyselin a využít potenciál těchto nových sloučenin jako katalyzátorů pro enantioselektivní hydrogenaci nebo přenos hydrogenační reakce ve vodním roztoku. Dále bude studována cytotoxicita těchto sloučenin pro rakovinné buňky.

Plánovaný termín dokončení realizace31.1.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10133 EN (.PDF, 67 kB)