09095 Analyzování velkých invazivních vzorků pomocí evropských seznamů – aktualizace a analýza evropské databáze cizích druhů (ALIEN)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09095 Analyzování velkých invazivních vzorků pomocí evropských seznamů – aktualizace a analýza evropské databáze cizích druhů (ALIEN)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Vědy o životě
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Jan Pergl, Botanický ústav Akademie věd, v.v.i.

Výše grantu

97 700 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Bern
Dept. of Biology

Hlavní výstupy projektu

Během projektu SCIEX ve spolupráci s konsorciem odborníků na cizí druhy z celé Evropy bylo více než 1 000 nových druhů přidáno do databáze a mnoho dalších záznamů o druzích bylo aktualizováno o nejnovější informace. Seznam DAISIE na konci projektu obsahoval podrobnosti o 12 177 druzích (986 mořských živočichů, 669 sladkovodních živočichů, 2 740 suchozemských bezobratlých živočichů, 400 suchozemských obratlovců, 6 658 suchozemských rostlin, 724 suchozemských hub). Údaje pak využily další databáze, jako je EASIN. Shromažďování dat rovněž umožnil vyřešit vztah mezi dopadem cizích druhů a cestami biologických invazí, a to zkoumáním toho, zda tradiční cizí rostliny, savci, sladkovodní ryby a suchozemští bezobratlovci se známými ekologickými dopady jsou spojeni s konkrétními cestami introdukce (vypuštění, únik, znečišťující látka, skrýš, koridor a bez pomoci).

Stručný popis projektu

Projekt DAISIE vytvořil jedinečný seznam cizích druhů pro Evropu, který pokryl široké spektrum organismů; od hub přes bezobratlovce a obratlovce až k rostlinám v mořské vodě, sladké vodě a v suchozemském prostředí. Tento seznam umožnil analyzovat některé velké invazivní vzory s ohledem na regionální rozdíly a poskytl nové cenné náhledy do časové dynamiky invazí v Evropě. Ovšem pro využití plného potenciálu seznamu se musí databáze aktualizovat o poslední evropské seznamy, které se objevily po DAISIE a přidávají znaky druhů do databáze. To umožní analyzovat aktualizovanou databázi se zaměřením na úlohu znaků druhů a dobu pobytu při určování distribučních vzorů a invazivní úspěch cizích rostlin v Evropě.

Plánovaný termín dokončení realizace30.6.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09095 EN (.PDF, 46 kB)