09061 Modelování mechaniky a mechanobiologie chrupavky (MCMM)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09061 Modelování mechaniky a mechanobiologie chrupavky (MCMM)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Inženýrství, Lékařské vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Michala Čadová, České vysoké učení technické v Praze

Švýcarský partner projektu

61 166,25 CHF

Stručný popis projektu

Poněvadž oblast mechanického namáhání a přepínání chrupavky lze stěží odhadnout experimentálními měřeními, bylo navrženo několik matematických modelů. Ukázalo se, že komplexní chování chrupavky, která je živým systémem, nelze popsat jednoduchými analytickými přístupy, které byly použity v dřívějších biomechanických studiích. Místo toho by měly být tyto studie založeny na strukturálních a funkčních interakcích v rámci živých systémů.
Cílem tohoto projektu je tedy vytvořit mechanický model chrupavky pro mechanicko-biologické účely. Do modelu bude zahrnuto anisotropické, viskoelastické a poroelastické chování chrupavky. Model bude založen na kombinaci dvou metod použitých při biomechanice: analýza diskrétních částic a metoda konečných prvků. Mechanicko-biologický model chrupavky společně s experimentálními měřeními nám pomůže pochopit mechanické cesty osteoartritidy.
A nakonec, znalosti získané v projektu mohou výrazně pomoci při navrhování a hodnocení příští generace technických implantátů tkáně chrupavky.

Plánovaný termín dokončení realizace30.9.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09061 EN (.PDF, 61 kB)