09042 Měření a modelování sběrače odpadků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09042 Měření a modelování sběrače odpadků
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Petr Libič (Karlova univerzita, Katedra matematiky a fyziky)

Výše grantu

29 386,11 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Lugano
Faculty of Informatics

Stručný popis projektu

Komplexní mechanismy potřebné k běhu programů, jako je např. dynamické nakládání podle skupin, kompilace „právě včas“ nebo sběru odpadků, mají značný vliv na zaznamenaný výkon současných aplikací. Bohužel konkrétní dopad není často znám, zvláště na úrovni aplikace. Pro napravení této situace projekt navrhuje zkombinovat odborné znalosti týmů mentora vysílající organizace a švýcarského mentora v oblastech měření výkonu aplikace, měření sběrače odpadků, softwarového přístrojového vybavení a modelování výkonu k lepšímu pochopení dopadu výkonu sběru odpadků. Projekt navrhuje krátké a koncentrované úsilí sestávající z (1) rozšíření stávající infrastruktury GC měření s cílem pokrýt více GC implementací a více vzorů chování aplikace, (2) analýzy výsledků experimentů shromážděných rozšířenou infrastrukturou a (3) odvození všeobecných znalostí z této analýzy. Konkrétní příspěvek projektu spočívá v zaměření se na pozorovaný aplikační výkon spíše než na generičtější měření výkonu sběru odpadků.

Plánovaný termín dokončení realizace31.12.2010

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09042 EN (.PDF, 61 kB)