09040 Komprese halografických vizuálních informací (CHVI)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09040 Komprese halografických vizuálních informací (CHVI)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Martin Řeřábek (ČVUT, Fakulta elektrotechnická)

Výše grantu

96 970,81 CHF

Švýcarský partner projektu

EPF Lausanne

Stručný popis projektu

Holografie se hodně rozšířila do mnoha oblastí, jako je bezpečnost, výstavy a lékařství. Tento návrh se vyvíjí kolem zpracování holografických vizuálních informací, včetně jejich pořizování, zobrazování, účinného znázorňování a kódování. Bude se zde uvažovat o nehybných obrázcích i pohybujícím se videu. V tomto kontextu se bude studovat, implementovat a hodnotit účinné kódování holografického obsahu. To je motivováno skutečností, že holografické údaje představují velké množství informací, jejichž uložení a přenos by byl nepraktický, pokud by nebyly kompresovány. Proto je účinná komprese v holografických vizuálních informacích velmi důležitá. Kompresní poměr u holografických informací je přímo spojen s praxí získávání holografických informací, přenášení/skladování a zobrazování, a to v reálném čase. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit kompresní techniky pro holografická vizuální data založená na kompresivním snímání, přičemž se bere v úvahu získávání, znázornění/zobrazení a komprese ve stejnou dobu. To zahrnuje vytváření experimentálních struktur pro získávání a zobrazování holografických vizuálních dat a hodnocení vytvořených technik na základě nových metod hodnocení kvality pro hodnocení holografických vizuálních dat.

Plánovaný termín dokončení realizace29.2.2012

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09040 EN (.PDF, 63 kB)