09039 Zkoumání mechanických vlastností rostlinných buněk pomocí technologie MEMS (IMPPC)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09039 Zkoumání mechanických vlastností rostlinných buněk pomocí technologie MEMS (IMPPC)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Plzeňský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj - Matematika / Přírodní vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Petra Kochová (Západočeská univerzita v Plzni, Katedra mechaniky)

Výše grantu

50 560,72 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Bern
Institute of Plant Sciences

Hlavní výstupy projektu

Účast na instalaci mikroskopu celulárních sil a jeho počátečním testování.
Routier-Kierzkowska AL, Weber A, Kochová P, Felekis D, Nelson BJ, Kuhlemeier C, Smith RS. Cellular force microscopy for in vivo measurements of plant tissue mechanics. Plant Physiol. 2012 Apr;158(4):1514-22. doi: 10.1104/pp.111.191460. Epub 2012 Feb 21.

Stručný popis projektu

Ačkoliv se značné výzkumné úsilí zaměřuje na pochopení buněk na molekulární a genetické úrovni, poměrně málo je známo o jejich mechanických vlastnostech. Pomocí nejmodernějších přístrojů mikro-elektro-mechanických systémů (MEMS) snímajících sílu a vyvinutých na Univerzitě v Curychu plánujeme provést experimenty ke změření mechanických vlastností buněčné stěny rostlin. MEMS technologie funguje v rozmezí síly mezi tím, co může být měřeno pomocí atomové silové mikroskopie a tradičními tonometry. Předmětem naší studie budou tabákové buňky BY2, klasický buněčný systém rostlin vybraný pro jeho vhodné vlastnosti k mechanické studii. S tímto rostlinným systémem je možné získat jednotlivé neporušené buňky i krátké řady buněk, které vykazují protilehlý růst. Buňky jsou také poměrně velké (50 mikronů nebo více) a relativně jednoduché na ovládání. Také se jednoduše transformují a je zde k dispozici mnoho řad indukovatelných a fluorescentních značkovačů. Měření na buňkách BY2 se budou provádět pomocí zařízení MEMS získaného švýcarskou institucí v rámci spolupráce se skupinou Prof. Brada Nelsona na Institute of Robotics and Intelligent Systems v Curychu. Experimenty budou zahájeny měřením výchylky a sil neošetřené buněčné stěny v roztocích různých osmolarit (včetně proměnlivého tlaku v rámci buněk) pomocí senzorů MEMS a mikropinzet. Dále budeme monitorovat mechanické účinky aplikování různých látek, o kterých je známo, že ovlivňují expanzi buněčné stěny, jako jsou expanziny, pektin-metyl esteráza a molekuly signalizující růst, jako je rostlinný růstový hormon auxin.

Plánovaný termín dokončení realizace30.4.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09039 EN (.PDF, 46 kB)