09036 Mechanismus fotoaktivovaného vypouštění reaktantů vázaných na nitrobenzyl (NIBEMECH)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09036 Mechanismus fotoaktivovaného vypouštění reaktantů vázaných na nitrobenzyl (NIBEMECH)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Tomáš Šolomek (Masarykova univerzita, Ústav chemie)

Výše grantu

35 347,45 CHF

Hlavní výstupy projektu

V rámci projektu SCIEX: Šolomek T., Mercier S., Bally T., Bochet C. G. “Photolysis of ortho-Nitrobenzylic Derivatives: The Importance of the Leaving Group” Photochem. Photobiol. Sci. 2012, 11, 548—555. Mimo rozsah projektu: Nunes C. M., Reva I., Pinho e Melo T. M. V. D., Fausto R., Šolomek T., Bally T. “The Pyrolysis of Isoxazole Revisited: A New Primary Product and the Pivotal Role of the Vinylnitrene. A Low-Temperature Matrix Isolation and Computational Study” J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 18911—18923.

Pokračování spolupráce po programu SCIEX:

Šolomek T., Bochet C. G., Bally T. “The Primary Steps in Excited State Hydrogen Transfer: The Phototautomerization of o-Nitrobenzyl Derivatives” Chem. Eur. J. 2014, 20, 8062—8067.

Storz C., Badoux M., Hauke C. M., Šolomek T., Kühnle A., Bally T., Kilbinger A. F. M. “One-Pot Synthesis and AFM Imaging of a Triangular Aramide Macrocycle” J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 12832—12835.

Stručný popis projektu

Projekt se zabývá světlem indukovaným mechanismem uvolňování látek, které jsou "uzavřeny" tak, že jsou vázány na nitrobenzylovou fotolabilní skupinu, a úlohou fotoindukovaného přenosu atomu vodíku v reakční sekvenci. Po experimentech laserové zábleskové fotolýzy bude následovat kinetika a kvantové výtěžky pro vytvoření primárních aci-nitro intermediátů (bude provedeno v Brně); závislost kvantových výtěžků uvolňování benzylových substituentů nebo H/D izotopů bude vysvětlena provedením kvantových chemických výpočtů mapujících potenciální energetické povrchy ve vícečetných stavech tripletu nebo excitovaném singletu. Experimenty týkající se izolace matice budou provedeny na nově syntetizovaných kandidátech pro fotodeprotekci a budou mít za cíl odhalit možnou účast kvantově mechanického tunelování, a to nepřímo měřeními fosforescence nebo přímo zkonstruováním příslušných Arrhéniových diagramů vázanou laserovou zábleskovou fotolýzou a experimenty s argonovou maticí při nízkých teplotách. Bude vytvořen úplný obrázek celého mechanismu. Návrh nových vylepšených a účinnějších fotolabilních skupin založených na nitrobenzylové polovině bude těžit ze znalostí získaných v této studii.

Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09036 EN (.PDF, 102 kB)