09013 Terahertzová (THz) elipsometrie s femtosekundovým laserem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09013 Terahertzová (THz) elipsometrie s femtosekundovým laserem
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Přemysl Maršík (Masarykova univerzita,Ústav fyziky kondenzovaných látek)

Výše grantu

143 474,15 CHF

Švýcarský partner projektu

Physics Department, University of Fribourg

Stručný popis projektu

Navrhujeme, aby Přemysl Maršík sestrojil spektroskopický elipsometr pro teraherzový (THz) spektrální rozsah od zhruba 0,1 do 3 THz založený na femtosekundovém laserovém zdroji a technice časově rozlišené detekce. Tento systém umožní přesnou THz spektroskopii v reflexním režimu, a tak otevře zcela nové možnosti pro zkoumání neprůhledných materiálů, na které nelze použít standardní THz techniku v režimu přenosu. Mezi hlavní příklady těchto materiálů patří dotované polovodiče, kovy, supravodiče a tenké filmy na absorpčních substrátech, pro které mají oba partneři velmi aktivní výzkumné programy, které budou výrazně těžit z existence tohoto jedinečného THz elipsometru.

Dvě skupiny na Masarykově univerzitě (MasUni) a University of Fribourg (UniFr) se dlouhodobě dělí o rozsáhlé odborné znalosti týkající se budování infračerveného elipsometru a jeho použití ve vědě o vlastnostech a možnostech použití materiálů. Požadované know-how o femtosekundových laserech a technice časově rozlišené detekce bude poskytnuto skupinou Prof. Th. Feurera na University of Bern (UniBe). Sestrojují a poskytují femtosekundový laser založený na optických vláknech a pomohou s navržením a implementací techniky časově rozlišené detekce. Byla již navázána úzká spolupráce s touto skupinou v kontextu projektu "LIMAT" (Light and Matter, světlo a hmota) mezi UniFr a UniBe.

Plánovaný termín dokončení realizace31.5.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09013 EN (.PDF, 45 kB)