09011 Identifikace genů reduktivní dehalogenace a bakteriálních druhů zapojených do reduktivní dechlorace polychlorovaných bifenylů (PCB) v říčních sedimentech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09011 Identifikace genů reduktivní dehalogenace a bakteriálních druhů zapojených do reduktivní dechlorace polychlorovaných bifenylů (PCB) v říčních sedimentech
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Martina Pravečková (Akademie věd ČR, Mikrobiologický ústav)

Výše grantu

64 375 CHF

Švýcarský partner projektu

GR-CEL, EPEL – Lausanne

Hlavní výstupy projektu
 1. Vědecké práce:
 2. a) Vědecké práce publikované ve vlivném časopise: Pravečková, Martina, Maria V. Brennerová, Monika Čvančarová, Luiz Felippe De Alencastro, Christof Holliger, a Pierre Rossi. 2015. „Divergent PCB Organohalide-Respiring Consortia Enriched from the Efflux Channel of a Former Delor Manufacturer in Eastern Europe". Ecotoxicology and Environmental Safety 120 (říjen): 223–34. doi:10.1016/j.ecoenv.2015.05.038
  b) Druhá vědecká práce bude výhledově publikována ve vlivném časopise (plánováno na rok 2016): Martina Pravečková, Daniel Berdat, Maria Brennerova, Christof Holliger a Pierre Rossi:„High efficiency in PCB congener degradation reached by microbial consortia in anaerobic sediment-free microcosms "
 3. Příspěvky na konferenci
  c) 2010 – 69. výroční shromáždění Švýcarské společnosti pro mikrobiologii: „Who is interested in the reductive dechlorination of polychlorinated biphenyls (PCBs)?“
  d) 2011 – 4. švýcarské setkání o mikrobiální ekologii (SME): „Living on leftovers: cleaning-up the environment from polychlorinated biphenyls (PCBs)”
  e) 2011 – Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) – Ekologie půdních mikroorganismů: „Who will clean up the environment from polychlorinated biphenyls?"
  f) 2012 – 5. symposium o biosorpci a biosanaci
Stručný popis projektu

Tento projekt má za cíl prozkoumat a porozumět mikrobiálním procesům a rozmanitosti mikrobiálních komunit zapojených do anaerobní degradace perzistentních chlorovaných aromatických látek považovaných za hlavní škodliviny v říčních sedimentech, tj. polychlorovaných bifenylů (PCB). Sloučeniny PCB stále představují závažný problém pro životní prostředí v globálním měřítku, protože jsou jedním z hlavních zdrojů znečišťujících látek v říčních sedimentech. Návrh má za cíl i) přispět k identifikaci bakteriálních druhů zapojených do reduktivní dechlorinace PCB v říčním sedimentu a ii) identifikovat proměnné životního prostředí, které řídí biologické odstraňování PCB na kontaminovaných místech. Projekt využívá rozsáhlé vědecké znalosti shromážděné během posledních několika let o anaerobní degradaci a dehalogenaci halogenovaných organických škodlivin. Biodiverzita zapojených mikroorganismů je řešena ve smíšených anaerobních mikrokosmech a přístupech nezávislých na kultuře, včetně metagenomiky.

Plánovaný termín dokončení realizace31.12.2010

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09011 EN (.PDF, 66 kB)