Sborník - Šíření dobré praxe v oblasti péče o seniory v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Prezentováno na konferenci Přenos dobré praxe v péči o seniory v České republice, Vsetín, 23.5.2017, pořádané Ministerstvem financí – Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce ve spolupráci s Diakonií ČCE – středisko Vsetín.

Dokumenty ke stažení