Publicita programu

Publikace a brožury pro Program švýcarsko-české spolupráce

ilustrace

Vydáno

Sborník - Šíření dobré praxe v oblasti péče o seniory v ČR

Prezentováno na konferenci Přenos dobré praxe v péči o seniory v České republice, Vsetín, 23.5.2017, pořádané Ministerstvem financí – Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce ve spolupráci s Diakonií ČCE – středisko Vsetín.

Vydáno

Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkovatelem Fondu environmentální odbornosti, vydalo brožuru Místní Agenda 21. V rámci Fondu, který získal alokaci 2 miliony CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, se podařilo zrealizovat řadu přínosných a v mnoha ohledech i inovativních projektů. Celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev 33 projektů. Významná část těchto projektů spadá do oblasti Místní agendy 21. Brožura představuje vybrané projekty, a může tak být inspirativní pro další zájemce o tuto oblast.

Vydáno

Brožura Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních (Fond Partnerství)

V rámci své dlouhodobé koncepce, která zahrnuje prohlubování a zkvalitňování odborných znalostí, dovedností a zkušeností českých účetních specialistů, připravila Komora certifi kovaných účetních projekt nazvaný „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifi kovaných účetních“. Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR. Dalšími cíli jsou zvýšení prestiže certifi kovaných účetních, analýza stávajícího modelu certifi kace účetních a rozšíření certifi kace o nabídku podpory a služeb včetně dalšího vzdělávání.

Vydáno

Brožura o výsledcích Fondu na stipendia SCIEX

Tento Fond umožnil v letech 2009 – 2016 podpořit celkem 545 projektů zemí přijímajících tzv. Švýcarský příspěvek (Swiss Contribution). V České republice to bylo 91 projektů vzájemné spolupráce mladých českých vědců se švýcarskými partnery. Zprostředkovatelem programu byla švýcarská instituce „swissuniversities“. Koordinátorem na české straně byl Dům zahraničních služeb, který nedávno publikoval přehlednou brožuru o výsledcích Fondu.

Vydáno

Brožura Programu švýcarsko-české spolupráce: Projekty v sociální oblasti

Program švýcarsko-české spolupráce podpořil stovky projektů v Česku a přispěl k rozvoji vzájemné spolupráce obou zemí. Celková podpora pro ČR 109,78 mil. CHF (2,2 miliardy Kč).

  • 30 větších a další stovky menších projektů v pěti tématických oblastech
  • Více než 100 projektů v partnerství se švýcarskými subjekty
  • Více než 60 projektů v sociální oblasti