Loga a šablony

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Loga a šablony ke stažení pro Program švýcarsko-české spolupráce

Varianta č. 1 

Tato varianta loga s bílým podkladem musí být použita u opatření uvedených v kapitole 5. Jedná se o billboardy-reklamní nálepky-pamětní desky-plakát.

Varianta č. 2  

Na ostatní opatření v rámci publicity může být případně použito logo s modrým podkladem.