Bílovecká nemocnice, a.s., otevřela unikátní Oddělení následné péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V Bílovecké nemocnici, a.s., bylo dne 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice, a.s., a Moravskoslezského kraje slavnostně otevřeno modernizované Oddělení následné péče. Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. V rámci projektu bylo rovněž umožněno zvýšení a rozšíření kvalifikace zdravotnického personálu. Při péči o pacienty budou používány nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

Projekt získal grant ve výši přesahující 45 mil. Kč z Programu Zdraví, jež je financován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Výše grantu pro realizaci Programu Zdraví činila celkově 11,18 mil. CHF, což umožnilo přidělit v rámci 3 vyhlášených výzev granty pro realizaci 57 projektů.

Další podrobnosti o projektu najdete v přiložené tiskové zprávě.

Dokumenty ke stažení