Boj proti korupci a organizovanému zločinu

V této oblasti zaměření je podpořeno 9 individuálních projektů zacílených na boj proti korupci a organizovanému zločinu, terorismu a extremismu. Celkový udělený grant činí 10 257 119 CHF.

ilustrace