Posílení ochrany demokratické společnosti

Projekt Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu.

ilustrace