Zvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministertsvo životního prostředí

Příjemce grantu

Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky

Webové stránky příjemce grantu http://simid-cr.webnode.cz/
Výše grantu

738.900,- Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je několika různými způsoby zvýšit informovanost státní i nestátní ochrany přírody o, v zahraničí standardních, metodách zpracování interpretace, zúročit rozsáhlé know-how podložené desítky let zkušeností a evaluačních výzkumů a přenést je do prostředí ČR. To povede k nastavení etalonu kvality interpretace a následně k úsporám prostředků vynakládaných veřejnou i neziskovou sférou, kdy hodnota poměru ceny a kvality dosáhne standardu běžného v zemích, ve kterých je tento obor rozvinutý. Zároveň výstupy projektu zpřístupní zájemcům o obor materiály potřebné ke zvyšování kvality jejich vlastních projektů interpretace.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření obsahu a realizace 3 třídenních seminářů. Vytvoření obsahu a realizace sedmidenní letní školy. Vytvoření webového portálu a jeho naplnění kvalitním obsahem. Vytvoření knihovny interpretace a publikace (čítanky) interpelace. Modelový interpretační plán pro velkoplošné zvláště chráněné území, modelový interpretační plán pro expozici, publikace obou plánů, včetně metodických postupů

Více informací o projektu http://simid-cr.webnode.cz/news/zvyseni-odborne-kapacity-v-oblasti-interpretace-jako-nastroje-ochrany-prirody-a-osvety-verejnosti/
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016