Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýznamné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Agentura Koniklec, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.koniklec.cz
Výše grantu

883 980,- Kč

Cíl projektu

Cílovým stavem je praktické zapojení veřejnosti do vyhledávání, péče, označování a dalšímu využití významných stromů na vybraném území zejména prostřednictvím vytvoření konkrétních nástrojů, jako je metodický postup a databáze významných stromů a prostřednictvím dalších aktivit souvisejících s významnými stromy.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření komunikačního prostředí, mapový server významných stromů, vydání a distribuce materiálů k významným stromům, metodika vyhledávání, označování a využití významných stromů, mapa významných stromů hlavního města Prahy, označení vybraných stromů pomocí moderních informačních technologií, kvíz tajemství pražských stromů

Více informací o projektu www.prazskestromy.cz
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016