Veřejná zakázka - nástroj k prosazování udržitelného rozvoje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVeřejná zakázka - nástroj k prosazování udržitelného rozvoje
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Síť ekologických poraden

Webové stránky příjemce grantu www.ekoporadna.cz
Výše grantu

973 503,- Kč

Český partner projektu

ZO ČSOP Veronika

Cíl projektu

Cílem projektu je ukázat, jak se může pojem „udržitelný rozvoj“ promítnout ve veřejném sektoru v oblasti udržitelné spotřeby, propagovat tento přístup na konkrétních příkladech a běžných situacích, zaujmout a motivovat k následování předkládaných možností. Projekt se cíleně zaměřuje na oblast environmentálního zadávání veřejných zakázek. Cílem je podpořit české obce a veřejné instituce v co nejefektivnějším využívání možností veřejného zadávání. Při zachování kritéria nejnižší ceny lze totiž v souladu s platnou legislativou zahrnout do veřejné zakázky i další požadavky. Realizací projektu dojde ke zvýšení informovanosti o konkrétních možnostech naplňování cílů udržitelné spotřeby, a tím k ovlivnění chování cílových skupin, mezi které patří nejen zaměstnanci veřejného sektoru, ale i dodavatelé či občané měst a obcí.

Hlavní výstupy projektu

Transfer znalostí ze zahraničí, metodiky k environmentálním veřejným zakázkám, propagace environmentálních požadavků ve veřejném zadávání,

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016