Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuUdržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)

Webové stránky příjemce grantu www.ZdravaMesta.cz
Výše grantu

1.867.399,- Kč

Švýcarský partner projektu

Equiterre, Partner for sustainable development

Cíl projektu

Obecným cílem projektu je rozvinout kvalitu obcí a regionů směrem k udržitelnému rozvoji (dále také „UR“) a současně téma přehlednou formou přiblížit a propagovat praktickými ukázkami z praxe.
Dílčími cíli a konkrétními aktivitami je:
1) představit téma UR a MA21 přehlednou, efektivní a inovativní formou širokému okruhu zájemců z řad obcí
i zainteresované veřejnosti. Aktivitami k naplnění tohoto cíle je pak unikátní webový soubor tematických rozcestníků UR – Galerie témat UR včetně související propagace.
2) připravit dosud chybějící návody a nástroje pro začínající i pokročilé obce v MA21, které zvýší efektivitu
a zjednoduší jejich postupy. Aktivitami k naplnění tohoto cíle je pak podrobný metodický návod ke Kritériím MA21 či inovativní databázový nástroj k plnění Auditu UR.
3) sdílet zkušenosti a osvědčenou praxi, využívat zahraniční inspirace i domácí zpětnou vazbu. Aktivitami
k naplnění tohoto cíle je průběžná komunikace se zástupci obcí, získávání zpětně vazby, zaškolování ad. na akcích v projektu, zejména však vzájemné sdílení zahraničních inspirací a postupů se švýcarským partnerem.

Hlavní výstupy projektu

Webový portál, propagační materiál. Nový databázový nástroj pro plnění auditu UR a benchmarking dat. Podrobný návod k plnění kritérií MA21 (tištěná a elektronická verze v ČJ). 2x jeden a půl denní workshop. 1x celostátní konference. 1x dvoudenní studijní cesta do Švýcarska.

Více informací o projektu http://www.dataplan.info/index.shtml?apc=r2274702t
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016