READY 21 - Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní agenda & doprava – Výzvy pro 21. století

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuREADY 21 - Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní agenda & doprava – Výzvy pro 21. století
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Ústecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

město Litoměřice

Webové stránky příjemce grantu https://www.litomerice.cz/
Výše grantu

3.051.240,- Kč

Švýcarský partner projektu

Nadace Risiko Dialog spolupracující s městem St. Gallen (Švýcarsko)

Cíl projektu

Nastavit dlouhodobé procesy pro rozhodování a implementaci postupů směřujících k posílení udržitelného rozvoje města Litoměřice posílením kompetencí strategického týmu města koordinujícího dílčí politiky, které budou automaticky propojovány jak s MA21, tak udržitelným využíváním energie a rozvojem udržitelné dopravy.

Hlavní výstupy projektu

Fórum Zdravého města Desatero problémů města Litoměřice (TOP 10 problémů). Den Země (propagační materiály, plakáty). Národní dny bez úrazu (propagační materiály, plakáty). Dny zdraví (propagační materiály, plakáty). 30 dní pro neziskový sektor (propagační materiály, plakáty). Den bez tabáku (propagační materiály, plakáty). Kulatý stůl k tématu vzešlému z Fóra Zdravého města „Desatero problémů Litoměřic“. Mladé fórum „Desatero problémů Litoměřic očima žáků základních a středních škol“. Projekt dle Fóra Zdravého města „Desatero problémů města Litoměřice“(závěrečná zpráva). Den udržitelného města Litoměřice a Evropský týden mobility (propagační materiály). Plán udržitelné mobility (dokument schválený zastupitelstvem). Propagace ekologicky šetrné dopravy (propagační akce a soutěže). Dálkové odečty na 5 budovách majetku města (závěrečná zpráva). Geotermální energetika a partnerství s Nadací Risiko Dialog a městem St. Gallen (2 pracovní cesty). Informační kampaň města - úspory energie a OZE (informační banery a tisková zpráva). 4.1 Strategický tým – výjezdní zasedání a workshop (2x). Podnikatelské fórum se Strategickým týmem (2x). Dotazníkové šetření pro ověření problémů TOP 10. Banner projektu READY 21. Aplikace pro smartphone. Webová stránka energetického managementu. Tiskové konference (2x).

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016