Questingová trasa Rychleby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuQuestingová trasa Rychleby
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Občanské sdružení Ester

Webové stránky příjemce grantu http://www.esterzalesi.eu/
Výše grantu

1.160.505,- Kč

Švýcarský partner projektu

Allegra-tourismus.ch, VIA MAISTRA 168, 7504 PONTRESINA, SWITZERLAND

Český partner projektu

Lesy ČR

Cíl projektu

1. Rozšíření a zatraktivnění stávajícího environmentálního vzdělávání žadatele v rámci činnosti Ekocentra Rychleby v souladu s okolním přírodním prostředím bez necitlivého zásahu do přírodních podmínek
2. Vytvoření questingové trasy v regionu s vhodnými podmínkami v souladu s ochranou přírody a přírodním bohatstvím regionu
3. Vytvoření unikátního vzdělávacího programu pro cílovou skupinu dětí prvního stupně základního vzdělávání a celých rodin s přihlédnutím ke specifickým potřebám regionu s dětmi ohroženými sociálním vyloučením
4. Budování povědomí a osvěty o udržitelném rozvoji, environmentální výchově a questingové nástroje v regionu
5. Výměna know how a příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností švýcarských kolegů a posílení kvalifikace odborných pracovníků žadatele

Hlavní výstupy projektu

Kompletní dokumentace k vytvoření questingové trasy v přírodních podmínkách regionu. Vybudovaná trasa o délce cca 2 km v souladu s přírodními podmínkami pro účely questingu a vzdělávacího programu (5 stanovišť). Vytvoření 5 questingových nástrojů pro výuku, webových stránek pro propagaci projektu, průvodce questingovou trasou (500ks). Zorganizování mezinárodního odborného semináře pro 100 osob.Unikátní akreditovaný vzdělávací environmentální program s prvky questingu, odborná vzdělávací publikace.

Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2016