Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPotenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Bioinstitut, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu

http://www.bioinstitut.cz

Výše grantu

663.346,48,- Kč

Švýcarský partner projektu

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland

Cíl projektu

Cílem projektu "„Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou a ke snížení emisí skleníkových plynů" je zprostředkovat všem zájemcům (odborníci, poradci, zemědělská i laická veřejnost) informace o možnostech zmírňování dopadů zemědělství na produkci skleníkových plynů šetrnou péčí o zemědělskou půdu formou přenosu teoretických i praktických zkušeností švýcarského partnera - Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL se sídlem ve Fricku. Přenos informacií spočívá v: překladu dvou příruček, studijní exkurzi do Švýcarska, uspořádání dvoudenního semináře Sluňákov 2016. Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí českých odborníků, poradců pro zemědělství i široké zemědělské a laické veřejnosti o možných opatřeních, které poskytuje ekologické zemědělství v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, konkrétně pak v možnosti využít půdoochranné technologie (tato možnost je v současné době ekologickými zemědělci velmi málo využívána z důvodu nemožnosti použít herbicidy na odstranění plevelů).

Hlavní výstupy projektu

Překlad publikace - Klimaschutz auf Biobetreiben, Gattinger, A., Oehen, B., FiBL 2013 - odborné korektury překladu a adaptace překladu na české podmínky. Překlad publikace Reduzierte Bodenbearbeitung, Umsetzung im biologischen Landbau; Dieraruer, H., Hegglin, D., FiBL 2014. Pracovní cesta českých expertů do Švýcarska – praktické ukázky šetrného zpracování půdy v systému ekologického zemědělství a konzultace s odborníky FiBL, Frick (zpráva z výjezdu, fotodokumentace, odborný článek,písemný návrh Ministerstvu zemědělství k upřesnění standardů GAEC (1 a 2), týkajících se eroze – možnosti půdoochranných technologií pro ekologické zemědělství, které dosud ekologickým zemědělcům chybí). Dvodenní seminář Sluňákov 2016.

Více informací o projektu http://www.bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/potencial-ekologickeho-zemedelstvi-ke-zmirneni-klimaticke-zmeny
Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2016