Počítáme s vodou II

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPočítáme s vodou II
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

ZO ČSOP Koniklec, z.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.ekocentrumkoniklec.cz
Výše grantu

1.377.180,- Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je informovat především zástupce státní a veřejné správy a občany (jako majitele soukromých pozemků) o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a prosazovat systémy decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody.

Hlavní výstupy projektu

Poradenství pro zástupce obcí a soukroméosoby (články, semináře, exkurze, informační materiály). Provozování poradny - telefonicky nebo e-mailem přes webové stránky. Provoz specializovaného webového portálu. Opatření HDV realizovaná občany. Veřejné semináře v 8 městech ČR. Zahraniční exkurze pro zástupce obcí. Konference „Hospodaření s dešťovou vodou jako nástroj udržitelného rozvoje“. Mapa přírodě blízkých příkladů HDV.

Více informací o projektu http://www.ekocentrumkoniklec.cz/destovavoda/
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016