Pasivní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPasivní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Centrum pasivního domu, z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.pasivnidomy.cz
Výše grantu

3 148 434,- Kč

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu „Pasivní a nulové domy – cesta k úspoře a ke zdraví“ je ukázat, že energeticky šetrné domy jsou jednoduchým, chytrým a logickým řešením, jak zdravě bydlet. Tedy významnou měrou přispět k osvětě a formování odpovědného postoje k životnímu prostředí u dětí mladšího a staršího školního věku 6 – 14 let a také u jejich rodičů, učitelů a u široké veřejnosti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace komplexní zážitkové vzdělávací kampaně, jejíž dílčí aktivity budou využívat k informování cílových skupin o úsporách energie a o kvalitě vnitřního prostředí v budovách rozmanité osvětově-vzdělávací metody a komunikační kanály.

Hlavní výstupy projektu

Dětská edukativní kniha „Stavíme pasivní dům", Vzdělávací workshop pro žáky ZŠ, Dětský edukativní web, Semináře a webové semináře (webináře), Osvětově-informační kampaň „Dny pasivních domů 2015“, Brožura o energeticky vysoce šetrné architektuře, Videoseriál o energeticky vysoce šetrných budovách

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016