Otevřená zahrada pro lidi a přírodu ve městě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOtevřená zahrada pro lidi a přírodu ve městě
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministertsvo životního prostředí

Příjemce grantu

Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)

Webové stránky příjemce grantu http://www.nadacepartnerstvi.cz
Výše grantu

2.304.521,3,- Kč

Cíl projektu

V České republice má slovo „ekologie“ často nálepku něčeho, co brzdí ekonomický rozvoj, zneužívá dotací a všichni na ni doplácejí. Tímto praktickým projektem chceme ukázat, že ochrana životního prostředí je aktivita společensky prospěšná, může se do ní zapojit každý, a že používání chytrých zelených technologií je moderní a úsporné. Hlavními cílovými skupinami pro náš projekt jsou žáci mateřských škol, školní mládež, odborníci z řad firemních a výzkumných pracovišť a široká veřejnost.

Povědomí široké veřejnosti, ale i školní mládeže o udržitelném životě, zeleném stavění, lokálním pěstování a odpovědné spotřebě postupně roste, přesto bychom prostřednictvím aktivit projektu rádi dále rozvíjeli a podporovali důležitost a aktuálnost těchto témat u nejširšího spektra obyvatelstva. Tímto praktickým projektem chceme dokázat, že do ochrany životního prostředí se může zapojit každý a že používání chytrých zelených technologií je moderní a úsporné. Že ekologická řešení neznamenají návrat do minulosti, ale naopak jsou „in“. Nejde o ideologii, ale o přístup k životu, který je atraktivní, šetrný a ekonomický.

Hlavní výstupy projektu

1. Programy pro odborníky -Informační brožura (data pasivní budovy), workshop pro tvůrce technologií pasivních budov,workshop Úspora vody, CD Praktické úspory vody v budovách, konference Inspiraterra – mezioborové setkání.
2. Podpora lokálního pěstování a spotřeby -Zemědělsko-pracovní vzdělávací program (120 účastníků), manuál zemědělsko-pracovního vzdělávacího programu, zeleninový a bylinkový vzdělávací program, manuál zeleninového a bylinkového vzdělávacího programu pro dospělé a děti 2, vzdělávací program a kurz o včelách, manuál vzdělávacího programu a kurzu o včelách, vzdělávací program ekologické kuchyně, publikace Rostliny v otevřené zahradě 1000ks. 3. Programy pro širokou veřejnost-Jarní slavnost, Podzimní slavnost, Interaktivní hra na bázi questingu.
4. Vzdělávání pracovníků-konzultace ve Sluňákově, 5 absolvovaných školení.

Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2016