Natura 2000: Vzdělávání veřejnosti o významu, ochraně a udržitelném rozvoji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNatura 2000: Vzdělávání veřejnosti o významu, ochraně a udržitelném rozvoji
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Plzeňský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Ametyst, z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ametyst21.cz
Výše grantu

519 071,- Kč

Cíl projektu

Informování veřejnosti žijící v blízkosti chráněných lokalit Natura 2000 o environmentálně příznivém využívíní krajiny.

Hlavní výstupy projektu

výukový program, naučná stezka, výukové a dodaktické materiály, seminář k plánování územního rozvoje

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016