Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplńování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMístní Agendou 21 a strategickým řízením k naplńování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Pardubický kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

město Chrudim

Webové stránky příjemce grantu www.chrudim.eu
Výše grantu

2 642 627,-

Český partner projektu

MAS Chrudimsko

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění strategického řízení města Chrudim v souladu s principy UR. Realizací projektu směřujeme k vytváření otevřené, transparentní a efektivní veřejné správě, která umožňuje účast veřejnosti na rozhodování a plánování. Je založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektuje odborný pohled na věc.

Hlavní výstupy projektu

Semináře, vzdělávací moduly, veřejná projednání, sledování a vyhodnocení indikátorů, kontrola Místní Agendy 21, Plán odpadového hospodářství, osvětové akce zaměřené na ochranu životního prostředí, měření hluku, zmapování výskytu invazních druhů ve městě, oživení parku Střelnice, zajištění prostředků udržitelné spotřeby a výroby, studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků ve městě Chrudimi, osvětová kampaň zaměřená na problematiku zdraví - Dny zdraví, zajištění výchovy k udržitelnému rozvoji, aktivizace a podpora pracovních návyků vyloučených obyvatel, propagace certifikovaných regionálních produktů pod značkou „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ®“,osvěta myšlenky fair trade

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016