Metamorfóza městského plánování - Negrelliho viadukt

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMetamorfóza městského plánování - Negrelliho viadukt
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Centre for Central European Architecture, z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ccea.cz
Výše grantu

2 724 990,- Kč

Cíl projektu

Politická shoda: memorandum shrnující společnou vizi a záměr hlavních aktérů rekonstrukce Negrelliho viaduktu, které bude sloužit jako podklad pro přípravu architektonické soutěže, shoda veřejnosti: veřejnost bude zapojována v různých formách do plánování veřejného prostoru Florence – Negrelliho viaduktu, dním z hlavních jejích vstupů bude otevřené hlasování o návrzích v architektonické soutěži, shoda na dalším postupu: součástí memoranda bude plán dosažení kýženého výsledku, strategie a projekt realizovatelnosti, zvýšená odbornost a osvěta úředníků a zastupitelů: plánovaná studijní cesta do Curychu představí českým úředníkům samosprávy a politikům příklady dobré praxe z postupu realizace veřejných investic.

Hlavní výstupy projektu

Symposium „Creative Incubator“, Projekt architektonického řešení prostor pod a okolo Viaduktu, Studijní cesty do Curychu, Publikace (Publikace bude obsahovat kromě příkladů ze zahraničí i reálnou studii pro karlínský viadukt a jeho okolí ), Výstava.

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016