Jilemnice - udržitelná

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuJilemnice - udržitelná
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministertsvo životního prostředí

Příjemce grantu

město Jilemnice

Výše grantu

1 076 015,- Kč

Český partner projektu

CI2, Centrum kvality bydlení

Cíl projektu

Zvýšení informovanosti komunálních politiků a místních obyvatel o tématech udržitelného rozvoje, možnosti odpovědného, strategického rozhodování, dále pomocí indikátorl ECI zjistit názor obyvatel Jilemnice na stav a vývoj města v otázkách udržitelného urbanismu, udržitelné dopravy a spokojenost s místním společenstvím

Hlavní výstupy projektu

Celková urbanistická vize města Jilemnice s přílohami týkajícími se udržitelné dopravy, udržitelné energetiky a strategie předcházení škod vzniklých vlivem klimatických změn, Urbanistická studie panelového sídliště spořilov s přílohou technologie řešení centrálního vytápění

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016