Indikátory udržitelného rozvoje měst a obcí v kontextu Místní Agendy 21

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuIndikátory udržitelného rozvoje měst a obcí v kontextu Místní Agendy 21
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

CI2, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ci2.co.cz
Výše grantu

1 867 399,- Kč

Švýcarský partner projektu

ARE Federal office for spatial development

Cíl projektu

Vybraná města a městské části budou sledovat a hodnotit udržitelnost svého rozvoje prostřednictvím indikátorů a dalších nástrojů hodnocení za účasti veřejnosti na rozhodování

Hlavní výstupy projektu

Indikátorový portál, metodická příručka, systém vzdělávání, přenos zkušeností,

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016