Enviroskop, interaktivní webové stránky a mobilní aplikace s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuEnviroskop, interaktivní webové stránky a mobilní aplikace s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Krasec, z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.krasec.cz
Výše grantu

2 850 315,- Kč

Cíl projektu

Zlepšení informovanosti veřejnosti o přírodních a environmentálních cílích v rámci Jihočeského kraje a zvýšit zájem o tyto cíle jakožto cesta ke ztotožnění se s ochranou životního prostředí a udržitelným způsobem života. Dílčí cíle projektu
1. Posílit odbornou kapacitu Krasce a jeho členských organizací v oblasti využívání moderních technologií a nových médií.
2. Podpořit vzájemnou spolupráci Krasce a jeho členských organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a ekoporadenství.

Hlavní výstupy projektu

Pracovně-vzdělávací setkání, sběr a zpracování dat do databáze přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje, vytvoření interaktivních webových stránek a doprovodné mobilní aplikace Enviroskop

Více informací o projektu www.enviroskop.cz
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016