Bioodpad řešíme společně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuBioodpad řešíme společně
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

město Prachatice

Webové stránky příjemce grantu www.prachatice.eu
Výše grantu

785 950,- Kč

Český partner projektu

KreBul, o.p.s., projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Prachatice

Cíl projektu

Cílem projektu je uplatnění principů řízení v kvalitě MA21 prostřednictvím zapojování veřejnosti a rozšiřování místního partnerství. Výsledkem bude nastavení funkčního systému odpodového hospodářství, do kterého se zapojí široká veřejnost i podnikatelé.

Hlavní výstupy projektu

Plán odpadového hospodářství města Prachatice, který respektuje legislativní podmínky, aktuální změny v systému odpadového hospodářství města a vytyčení priorit a cílů pro další období do roku 2020 s výhledem do roku 2025, Vytvoření nástroje - záměru finanční motivace občanů k vyššímu a kvalitnějšímu třídění

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016