Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě
Financován z ProgramuŽivotní prostředí a infrastruktura
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Oblast zaměřeníObnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Výše grantu

3 472 021 CHF

Cíl projektu

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Hlavní výstupy projektu

Stavba nové tramvajové propojky mezi ulicemi Plzeňská a Pavlovova se zastávkou o dvou nástupištích, rekonstrukcí nástupišť zastávek Křižíkova, Krajský úřad a Prostorná, rekonstrukcí řady dalších stávajících tramvajových nástupišť přestavbou na bezbariérový přístup s prvky pro bezpečnost a zvýšení komfortu cestujících, tramvajová část rekonstrukce měnírny Hranečník

Více informací o projektu http://www.dpo.cz/o-spolecnosti/dotace.html
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016