Veřejná doprava pro všechny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVeřejná doprava pro všechny
Financován z Fondu
Financován z Programu
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníObnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí 

Zprostředkovatel

 

Příjemce grantu

Město Beroun

Webové stránky příjemce grantu

http://www.mesto-beroun.cz/ 

Výše grantu

2 645 709 CHF

Švýcarský partner projektu

  

Český partner projektu

Město Králův Dvůr
PROBO BUS, a.s. 

Cíl projektu

Zkvalitnění veřejné dopravní infrastruktury pro oblast města Berouna a okolí a zvýšení bezpečnosti cestujících 

Hlavní výstupy projektu

výstavba nového autobusového nádraží před stávajícím vlakovým nádražím
zlepšení dostupnosti nádraží výstavbou příjezdových komunikací, cyklostezek a chodníků a parkoviště pro krátkodobé stání
rekonstrukce přednádražního prostoru včetně výsadby zeleně
revitalizace stávajícího autobusového nádraží 

Forma podpory z Inostart

 

Více informací o projektu

http://www.mesto-beroun.cz/obcan/doprava/autobusove-nadrazi/ 

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2016